Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. 


Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") vydáva spoločnosť Kalama s.r.o., s miestom podnikania Námestie republiky 8, 984 01 Lučenec, identifikačné číslo 50 874 667 , daňové identifikačné číslo 2120505607 , email:  info@predomabyt.sk, zapísaná v OR SR: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 31950/S (ďalej len "predávajúci"), pričom sa vzťahujú na predaj tovaru objednaný prostredníctvom internetovej stránky www.predomabyt.sk (ďalej len "stránka"). Obchodné podmienky platia od 16. mája 2017 až do doby vydania nových Obchodných podmienok.

 

2. OBJEDNÁVKA

Kúpna zmluva, podľa ktorej predávajúci predáva tovar kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie  e-mailom. Potvrdenie sa odosiela po predchádzajúcom prijatí elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je potvrdením objednávky) . Kontakt nevyhnutný pre potvrdenie objednávky musí byť uskutočnený zo strany predávajúceho.

Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je záväzná pre obidve strany , ak v čase potvrdzovania nedôjde k porušeniu dohodnutých podmienok . Najpodstatnejšou podmienkou je obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a dopravu, spôsob a termín dodania.

 

 3. FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúru posielame na e-mail zákazníka elektronickou formou (formát pdf). Nami vydaná faktúra (daňový doklad) slúži zároveň aj ako záručný list.

 

4. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky ( e-mailom). Po záväznom potvrdení objednávky len v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody, najmä v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na prianie zákazníka obstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov, ako zbytočná doprava a pod.

Každá potvrdená objednávka je záväzná podľa našich obchodných podmienok.

Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami.

Predávajúci má nárok zrušiť objednávku bez udania dôvodu v prípade, že tovar už nie je na sklade. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude ihneď kontaktovať kupujúceho s cieľom dohodnúť sa na ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil kúpnu cenu čiastočne alebo úplne a objednávka bude zrušená, bude mu táto suma vrátená buď na účet alebo na jeho adresu v najkratšom možnom termíne (najneskôr však do 10 pracovných dní).

 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa ďalej riadi § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. V súlade so zákonom máte ako zákazník právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. 

Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy v tejto lehote, žiadame Vás o dodržanie nasledujúcich podmienok. Odstúpiť od kúpnej zmluvy môžete za predpokladu, že tovar nebude poškodený a bude predávajúcemu vrátený včítane všetkého príslušenstva v pôvodnom balení.

Kontaktujte nás (prostredníctvom e-mailu : info@predomabyt.sk ), ak žiadate o odstúpenie od zmluvy.

Uveďte číslo objednávky a dátum nákupu.

Ak ste už tovar dostali a prevzali, pošlite ho naspäť na našu adresu uvedenú v sekcii Kontakt. Tovar posielajte doporučenou poštou a poistený, pretože neručíme za jeho prípadnú stratu cestou k nám (doporučene neznamená na dobierku).

Pri splnení všetkých horeuvedených podmienok Vám peniaze za tovar vrátime bankovým prevodom na Váš účet, a to najneskôr do 15 pracovných dní potom, čo fyzicky prevezmeme vrátený tovar.

V prípade, že tovar nebude kompletný alebo iným spôsobom nebude súhlasiť s horeuvedenými podmienkami, termín vyriešenia reklamácie sa posunie až do doby, keď bude dodaný plnohodnotný tovar.

Kupujúci za zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok odpovedajúci miere opotrebenia objednaného tovaru - v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, keď kupujúci tovar prevezme a uplatní nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou.

V prípade nesplnenia niektorej z horeuvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar vrátime na náklady príjemcu späť.

 

6. DODACIE PODMIENKY

Dodanie tovaru (objednaného tovaru) sa uskutoční v čo najkratšom termíne, obvykle do 1-10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto - adresu určenia, ktorá je uvedená v objednávke.

Dopravu na adresu určenia zabezpečuje predávajúci prostredníctvom zmluvných partnerov. Konkrétny spôsob dodania si zvolí zákazník pri objednávaní tovaru (sekcia Nákupný košík).

 

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU a ZÁRUKA

Súčasťou obchodných podmienok sú reklamačné podmienky, ktorých úplné znenie nájdete pod týmito obchodnými podmienkami.

 

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť kvalitné služby, potrebujeme vedieť niektoré vaše osobné údaje. Tieto údaje ochraňujeme pred zneužitím a nebudú nikdy poskytnuté žiadnemu tretiemu subjektu.

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch podľa vyše uvedených podmienok. Zápisom pre odber newsletteru súhlasíte s tým, že vám budeme posielať obchodné ponuky maximálne 1x mesačne až do odvolania vášho súhlasu. Vyhradzujeme si právo nezaručenia bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatí vyše uvedené pravidlá manipulácie s údajmi.

 

9. PREDAJ A PLATBA ZA TOVAR

Predávajúci je vlastníkom tovaru a predáva ho kupujúcemu (zákazníkovi) na základe prijatej objednávky.

Tovar je majetkom predávajúceho až do doby úplne zaplatenej ceny tovaru kupujúcim. Úhrada úplnej ceny sa uskotoční bankovým prevodom, dobierkou alebo nákupom tovaru na splátky cez spoločnosť Quatro.

 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Obchodné podmienky platia pre všetky obchodné prípady uzavreté medzi firmou Katarína Kalama s.r.o a kupujúcim. V závislosti na zmene príslušných právnych noriem si predávajúci vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť. Túto zmenu a jej účinnosť firma vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach.